Bildgalleri
Hitta hit
Områdeskarta
Kontakta oss

Kontakt

Bomstadsvägen 640
653 46 Karlstad

Tel: +46 (0)54-53 50 68
E-post: info@bomstadbaden.se

Swecamp
Bomstadbaden tillhör Swecamp, Sveriges bästa kedja för camping och utomhusupplevelser.
Vill du veta mer om Swecamp, bli en del av oss eller skapa ett samarbete med oss? Kontakta vår kommunikatör, Emma Hermansson emma@swecamp.se

Tillbaka
Swecamp Bomstadbaden

Priser - Stugor

Vår, Höst & Vinter Mellan Sommar Peak
2019: 15/9 - 31/12 2020: 1/1 – 13/2, 16/2 – 8/4, 20/9 – 1/1 8/4 – 20/5, 24/5 – 12/6, 9/8 – 20/9 20 – 24/5, 12 – 18/6, 21/6 – 3/7, 2/8 – 9/8 13 – 16/2*, 18 – 21/6*, 3/7 – 2/8
STRANDSTUGORNA (4-6 B) 1295:– 1695:– 2095:– 2495:–
TALLEN + SKOGSGLANTAN 2 (4-6 B) 995:– 1195:– 1595:– 1795:–
VILLAVAGN (4-6 B) 895:– 1095:– 1395:– 1695:–
SKOGSGLANTAN 1 (2-4 B) 795:– 895:– 1095:– 1395:–
GRANEN (2-4 B) 695:– 795:– 995:– 1195:–
EKEN (2 B) 545:– 645:– 745:– 895:–
ASPEN (2-4 B) 545:– 645:– 745:– 895:–
LINDEN 2 (4-6 B) 545:– 645:– 745:– 895:–
LINDEN 1 (2-4 B) 495:– 595:– 695:– 795:–
* Midsommar & Svenska rallyt min. 3 dygn
Under vår,höst & vinter samt mellan-säsong kan du bo 7 nätter men endast betala för 6.

Tillägg

Slutstäd 4-6 B 600:– Hund/Katt 150:–
Slutstäd Övriga 400:– Avbeställningsskydd 250:-/Objekt
Linneset 150:– Dusch i servicehus 0:-

Priser - Camping

Vår, Höst & Vinter Mellan Sommar Peak
2019: 15/9 - 31/12, 2020: 1/1 - 8/4, 20/9 – 31/12 8/4 – 20/5, 24/5 – 12/6, 9/8 - 20/9 20 – 24/5, 12 - 18/6, 21/6 – 3/7, 2/8 – 9/8 18 – 21/6*, 3/7 – 2/8
Campingtomt inkl el 245:– 275:– 375:– 425:–
Campingtomterna 316 - 423 inkl el 265:– 295:– 405:– 455:–
Tält exkl el 175:– 195:– 235:– 295:–
Månadsplats (min 1 mån) 120:-/natt 150:-/natt
Månadsplats (min 1 mån) 50:-/natt + el
* - Midsommar min. 3 dygn
Under vår,höst & vinter samt mellan-säsong kan du bo 7 nätter men endast betala för 6.

Tillägg

Cykel 100:-/dag Avbetställningsskydd 250:-/Objekt
Grill till platsen 395:– Dusch i servicehus 0:-

Hyres- och ordningsregler

Detta avtal gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil samt för hyra av stuga och rum.

Vi förbehåller oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

In- & Utcheck

För bokningar av stuga och rum gäller incheckningstiden 15:00 samt utcheckningstid 12:00. Vid tillköpt städning av stugan är utcheckningstid kl 11:00.

 

För bokning av tält, husvagn och husbil gäller utcheckningstiden 13:00 och incheckningstiden 14:00.

Åldersgräns för bokning och tillträde

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid oklarhet, kontrollera vad som gäller på aktuell campingplats. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen/ stugan/ rummet.Legitimering kan komma att ske vid ankomst.

Expeditionsavgift

För bokning online tas ingen avgift ut. För bokning med personlig service där faktura kommer att skickas, tas en expeditionsavgift ut på 135 kr per bokningstillfälle.

Bokningsbekräftelse

Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse på din bokning från oss. Den kan göras på olika sätt, skriftligen, via e-post eller genom ett bokningssystem på internet.

Öppet köp i 24 timmar

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

Camping Key Europé alternativt Camping-ID

Vi är medlemmar i SCR Svensk Camping där Camping Key Europe är obligatoriskt för boende på uppställningsplats för tält, husvagn och husbil. Ett Camping-ID kan tecknas kostnadsfritt på anläggningen alt online innan ankomst. Med CKE förmånskort får du tillgång till förmåner och erbjudanden samt försäkring under vistelsen och detta kort kan du också köpa på anläggningen alt online innan ankomst.

 

1.    Betalning

Bokat via www.booking.com:

Ni betalar vid bokningstillfället, alt. 7 dagar innan ankomst via booking.com

Bokat via bomstadbaden.seswecamp.se eller camping.se:

Ni betalar vid bokningstillfället.

Mail, telefon eller dropin-bokning:

Vid bokning 0-20 dagar före ankomstdag

Bokas ett objekt med mindre än 20 dagar kvar till ankomst, så betalar ni hela summan på anläggningen vid ankomst.

Vid bokning 20 dagar eller mer före ankomstdag

Bokas ett objekt med mer än 20 dagar kvar till ankomst betalas bokningen via faktura. Det finns två möjligheter: 1. Betala hela beloppet direkt 2. Betala anmälningsavgift på 30% senast 20 dagar efter bokningsdatum. Resterande belopp ska vara inbetalt senast 30 dagar före ankomst.

Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar den eventuella första anmälningsavgiften i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avresa tidigare än planerat

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Utebliven utcheck

Om du har missat att checka ut på avresedagen vid utsatt tid kommer vi att kontakta dig. Får vi inte kontakt med dig har vi rätten att flytta ut dina tillhörigheter/bagage för att möjliggöra städ inför kommande gäst. Vi kommer att debitera er för städ.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

 

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för anläggningens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?

Under vistelsen på campingplatsen gäller bifogade ordningsföreskrifter.

Överträdelse av ordningsföreskrifter för anläggningen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid uppsagt avtalberäknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

 • Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. Vi kommer att följa ansvarsnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
 • Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.
 • Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visita, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

www.arn.se

GDPR - Integritetspolicy

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket inkluderar: e-post, namn, adressuppgifter och telefonnummer.

Vi samlar in de här uppgifterna av flera anledningar. Dels för att göra din bokning och vistelse hos oss möjlig och så smidig det bara går, men också för att kunna skicka ut information, erbjudanden och nyhetsbrev till dig. I linje med den nya GDPR-lagstiftningen som träde i kraft den 25:e maj 2018 kommer vi i fortsättningen samla in så lite personuppgifter som möjligt om dig. 
Information som lagras för att kunna skicka ut erbjudanden eller nyhetsbrev kommer att lagras hos oss tills dess att du själv drar tillbaka ditt samtycke. Uppgifter som registreras vid bokning lagras så länge som du själv väljer att vara gäst hos oss. Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Om du inte längre vill vara gäst hos oss och vill att informationen ska raderas kan du när som helst kontakta oss om lagen (exempelvis bokföringslagen) inte hindrar oss.

Läs hela vår Integritetspolicy på vår hemsida.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil eller stuga/rum.

2.    ÄNDRING/AVBOKNINGSREGLER

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokning med avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Avbeställningsskyddet kostar 250 sek samt att det tillkommer en administrationsavgift på 250 sek vid avbokningstillfället.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till dagen innan avtalad ankomstdag. 

Avbokningsvillkor utan avbeställningsskydd

För avbokning utan avbeställningsskydd gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller).

 • Sker avbokningen 30 dagar eller tidigare före tillträde får du tillbaka 70 % av det avtalade beloppet.
 • Sker avbokningen 29-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
 • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Vad gäller om jag vill ändra?

Hos oss kan ni alltid ändra och boka om en bokning avgiftsfritt fram till 2 veckor innan ankomst, med förutsättning att det nya beloppet inte understiger det ursprungliga beloppet samt att den nya bokningen tillhör samma år. Om ändringen av bokningen innebär att beloppet minskas eller att ändringen sker inom 2 veckor gäller regler för avbokning.

Hur ändrar/avbokar man bokningen?

 • Om du har bokat via mail, telefon eller via bomstadbaden.se kan ändra/avboka via telefon eller via e-post.
 • Om du har bokat via camping.se eller via swecamp.se kan ni ändra eller avboka er bokning via tel: +46(0)771-117 117, maila: service@camping.se eller logga in på mina sidor på camping.se Mina sidor.
 • Om ni har bokat via www.booking.com, då är de ansvariga för bokningen.
  o   Ni har fri avbokning om det sker tidigare än 7 dagar före ankomst.
  o   Sker avbokning mindre än 7 dagar före ankomst debiteras ni hela kostnaden och beloppet dras från kortnumret ni uppgav vid bokning.
  o   Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras ni hela kostnaden och beloppet dras från kortnumret ni uppgav vid bokning.

 

3.    Ordningsregler

För allas trivsel gäller följande ordningsregler på Swecamp Bomstadbaden:

HÄNSYN

Visa hänsyn till övriga gäster, mellan 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. föranleder omedelbar avhysning och föranleder ingen återbetalning för resterande tid på Bomstadbaden. Jourhavande vakt kan alltid nås genom porttelefon vid receptionen.

IN- OCH UTFART

Huvudinfarten är stängd mellan 23.00 och 06.00, biltrafik är då förbjuden på området.

PLACERING

Ingen husvagn får utplaceras utan kontakt med receptionen, (vid ej öppen reception kan annat anvisas), Respektera vid utplacering på tomten 4 m avstånd mellan enheterna.

FARTBEGRÄNSNING

Fartbegränsning gäller inom området och är begränsad till 20 km. Bilkörning under alkoholpåverkan absolut förbjudet. Mopedåkning får endast ske till och från incheckad enhet.

ANSVAR

Bomstadbaden frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.
Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats (vanligtvis fritidsändamål). Gästen får inte heller låta fler personer övernatta i stugan/campingplatsen än vad som uppgivits vid bokningen.
Gästen förbinder sig att vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten och dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.

STÄDNING

Stugan/campingtomten skall städas före avresa. Ej städad stuga kommer att städas på er bekostnad och efterfaktureras. Om du väljer att köpa till vår städtjänst ingår ej disk och sopor, dvs att ni själva slänger era sopor samt diskar efter er. Görs inte detta kommer ni att debiteras storstäd på 1000:-/1500:- beroende på vilken stugtyp ni bokat. Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst på minst 1500 sek.
Att köpa vår städtjänst kostar 400/600 kr (exkl sopor samt disk)

KLAGOMÅL

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM:

 • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
 • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet eller på området.
 • Om stugan/rummet/campingtomten ej används till avsett ändamål.

Om avtalet upphör på grund av ovanstående orsaker måste ni och ert sällskap omedelbart flytta och någon återbetalning av resterande hyresbelopp sker ej. Vid camping skall hela hyrestiden betalas och ni blir också betalningsskyldiga för eventuella återbetalningar till gäster som blivit drabbade.

Kontaktuppgifter till Bomstadbaden AB

Webbsida: www.bomstadbaden.se

Telnr: +46(0)54-53 50 68  

Mail: info@bomstadbaden.se

 

Vid betalning

Bankgiro 809-0094
Bank SEB
  106 40 Stockholm
   

Vid betalning från utlandet

BIC:    ESSESESS
IBAN:    SE40 5000 0000 0510 8104 0343
Kontonr:    5108 10 403 43
 

 

Bank:   SEB
    106 40 Stockholm